Facebook English

Регистрационни такси и условия

  Ранна такса 
до 15.09.2017

Късна такса от 15.09. до 10.10.2017

Регистрационна такса след 
10.10.2017 и на място
Такса Ден 1 + Ден 2 210 euro 310 euro 390 euro
Такса Ден 1 180 euro 252 euro 324 euro

 

Регистрационната такса включва:

  • Регистрационната такса за Ден 1+ Ден 2 включва достъп за двата дни на Конференцията, материали, кафе-паузи, обяд на 25 октомври, вечеря на 25 октомври, превод.
  • Регистрационната такса за Ден 1 включва достъп през първия ден на Конференцията, материали, кафе-паузи, обяд на 25 октомври, вечеря на 25 октовмри, превод.