Facebook English

За ICF България

"АЙ СИ ЕФ България" е сдружение с нестопанска цел и е българското представителство на най-голямата професионална организация на коучинга ICF Global с повече от 32 000 члена по целия свят.

Основната мисия на  Сдружение "Ай Си Еф България" е да информира обществеността, бизнеса и всички заинтересовани в България за възможностите и ползите от коучинга и да допринася за развиване на осъзната необходимост от коучинг услуги.

Основни цели на дейност са:

  • Да популяризира ползите от професионалния коучинг като модерен подход за развитие на лидери, ръководители и техните екипи.
  • Да подкрепя развитието на професионалните коучове и да бъде гласът на коучинг професията в страната.
  • Да служи като основен ресурс за бизнеса, изпълнителните директори, мениджърите по човешки ресурси и всички, които желаят да приложат ефективно коучинга в своите организации или да използват коучинга като управленски подход за развитие на екипите си.

През Юни 2019, за трети пореден път Сдружение "Ай Си Еф България" инициира национална конференция по 

ЛИДЕРСТВО И КОУЧИНГ с тема "Пресечни точки: Къде бизнесът среща професионалния коучинг".

http://icfbulgaria.org/

 

Очакваме Вашите регистрации!

Платинени спонсори

   

 

Спонсор

 

Изложители