Facebook English

За ICF България

АЙ СИ ЕФ България е сдружение с нестопанска цел и е българското представителство на най-голямата професионална организация на коучинга ICF Global с повече от 32 000 члена по целия свят.

Основната мисия на Ай Си Еф Бългаиря е да информира обществеността, бизнеса и всички заинтересовани в България за възможностите и ползите от коучинга и да допринася за развиване на осъзната небходимост от коучинг услуги.

Основни цели на дейност са:

  • Да популяризира ползите от професионалния коучинг като модерен подход за развитие на лидери, ръководители и техните екипи.
  • Да подкрепя развитието на професионалните коучове и да бъде гласът на коучинг професията в страната.
  • Да служи като основен ресурс за бизнеса, изпълнителните директори, мениджърите по човешки ресурси и всички, които желаят да приложат ефективно коучинга в своите организации или да използват коучинга като управленски подход за развитие на екипите си.

През Октомври 2017, за втори пореден път Ай Си Еф България инициира национална конференция по 

ЛИДЕРСТВО И КОУЧИНГ с тема LEADing into the FUTURE.

http://icfbulgaria.org/

 

Очакваме Вашите регистрации!

Платинени спонсори

            

 

 

Златен спонсор

   

Сребърен спонсор

Бронзов спонсор

Изложител