Facebook English

Организационен комитет

 

Мария Стайкова, РСС, Председател на УС на Сдружение "Ай Си Еф България", Коуч на майките в бизнеса, ментор коуч и обучител 

Вероника Михайлова, Директор „Комуникации“, Сдружение "Ай Си Еф България", Кариерен коуч - личностно и професионално развитие на младежи и стартиращи предприемачи

 

Ивайло Бъчваров, ACC

Асоцииран Сертифициран Коуч (ACC) към ICF. Ориентиран към резултат коучинг в бизнес среда, работа с мениджъри и лидери на висше и средно управленско ниво

 

 

Ивет Павлова, АСС, Директор "Професионално развитие", Сдружение "Ай Си Еф България", е сертифициран асоцииран коуч, сертифициран НЛП коуч и НЛП практик, сертифициран бизнес коуч, уелнес консултант и магистър по Финанси, с 15 годишен опит в банковата сфера.

Мария Белопитова, ACC към ICF и Narrative Coach. Директор “Финанси” на Сдружение „Ай Си Еф България“. Индивидуален и групов коучинг за личностно развитие. Коучинг за личностна и професионална трансформация. Коучинг за развиване на умения за адаптивност, устойчивост и управление на промяната.

 

Теодора Каменова, РСС, ECPC, Директор "Членство", Сдружение "Ай Си Еф България", Професионален индивидуален, групов и екипен коуч за ефективно и автентично общуване между хора от различни поколения, с разнопосочни виждания и разнообразна културна идентичност; Comm-Uniqu-ation Coach; Ментор коуч

 

 

Платинени спонсори

   

 

Спонсор

 

Изложители