Facebook English

Организационен комитет

   

Д-р Кирил Калев Президент Ай Си Еф България, Сертифициран и акредитиран коуч за организационно развитие, мотивация и управление на промяната

 

Вероника Михайлова, Координатор „Комуникации“, Ай Си Еф България, Кариерен коуч - личностно и професионално развитие на младежи и стартиращи предприемачи

 

 

Мария Стайкова, РСС, Директор професионално развитие, Ай Си Еф България, Коуч на майките в бизнеса, ментор коуч и обучител

Теодора Каменова, РСС, Ай Си Еф България, Професионален индивидуален, групов и екипен коуч за ефективно и автентично общуване между хора от различни поколения, с разнопосочни виждания и разнообразна културна идентичност; Comm-Uniqu-ation Coach; Ментор коуч

 

 

Платинени спонсори

            

 

 

Златен спонсор

   

Сребърен спонсор

Бронзов спонсор

Изложител