Facebook English

Основни теми

 • 1. Бъдещето на коучинга в променящия се свят. Работа с емоциите в коучинга Абуди Шаби, РСС
  Участниците ще разберат как може да се повиши ефектът от коучинга и да е по-въздействащ процеса, когато обръщат внимание на настроенията и емоциите на клиентите си.
  2. Всеобхватна демокрация (Deep Democracy) - системен подход за работа с хора, групи и екипи Джеймс Дилън, РСС
  Задълбочен подход, който позволява на всички членове на екипа да бъдат изслушани. Всеки глас е взет под внимание, екипът изслушва всички притеснения и започва да изгражда с увереност своето бъдещо развитие по един конструктивен и динамичен начин.
  3. Устойчивост и запазване на личното достойнство - изграждане на осъзнатост на работното място Аннамария Барнижки, МСС
  Устойчивост – значение и важност. Достойнството – значение и важност. Начини, по които се накърнява достойнството и какъв е ефектът върху нас. Как да изградим осъзнатост за собственото ни достойнство. Начини за овладяване на собствената ни несдържаност.
  4. Как да развиваме ефективен коучинг в организациите и да измерим ефекта от коучинга Сали Бонуел, РСС
  Как да развиваме ефективен коучинг в организациите и да измерим ефекта от коучинга?  Как да започнете да работите като коуч в организации?

  5. Системен поглед върху коучинга на лидери, екипи и организации.  

  Ким Лейшнър, РСС

  Участниците (коучове и представители на бизнеса) в тази работилница ще изследват собствения си лидерски стил и умения в различен контекст през призмата на цялата система. Теорията и принципите на системния подход ще ги подкрепи като лидери и ще ги подготви за по-добро управление на бизнес процесите във все по-усложняващата се за навигация външна среда и предизвикателства на нашето време.

  6. Изграждане на коучинг практика чрез системни констелации

  Ким Лейшнър, РСС

  Използвайки методологията на системните констелации, коучовете ще придобият лична представа за умовете и мотивите на техните коучинг клиенти, както и възможните начини за най-добро изясняване на ползите от техния коучинг за бизнеса и другите потенциални клиенти.

  7. Доверието – основата на успешната коучинг практика

  Катерина Канелиду

  Нова осъзнатост и разбиране за силата на Доверието. Коучинг практики за покачване нивото на доверие и какво да започнат да правят кочовете, за да създадат сигурна среда и пространство за клиента, основани на доверие.

  8. Коучингът в цифри, най-новото проучване за коучинг и менторство

  Д-р Джонатан Пасмор,

   ръководител на проучването

  Евгения Георгиева, АСС

  9. Комуникация с поглед и жест

  Йордан Камджалов,

   диригент

  Музиката е уникална, завладяваща форма на общуване и комуникация! Кои са задължителните пет нива на комуникация в симфоничния оркестър, представляващи задължителния минимум за един истински интензивен контакт в музикалния процес? Kак повече от 100 изпълнители, които за първи път са заедно, могат да звучат хармонично и ритмично под диригентската палка? Кои са успешните подходи в работата на световноизвестните диригенти, които могат да бъдат полезни на лидерите в бизнеса?
  10. Как коучинга помага за бърз бизнес растеж и балансиран личен живот Ивет Павлова
  Как коучингът ни помага за постигане на бърз растеж в бизнеса и баланс в живота едновременно. Ще разгледаме кои са скритите саботьори в един такъв процес в съвременния свят и как и защо точно коучингът помага да бъдат преодолени, за да се постигне успех по-бързо, с по-малко стрес, а в същото време да се грижим за здравето си и за взаимоотношенията с любимите си хора паралелно.
  11. Метафорите - Движещата сила на живота Неда Алкалай, РСС

  Цялостната ни концепция за нашето съществуване е метафорична по своята природа. Ние разбираме живота, околната среда и себе си основно чрез асоциации, което е по-широкото значение на метафората - да разбереш нещо, чрез нещо друго. 

  Вълнуващо пътешествие в света на метафорите - 60 минутна групова коучинг сесия, в която всеки участник ще има възможност да разкрие, изследва и пресъздаде метафора на себе си като Лидер, метафора, която ще му донесе ново вдъхновение и подкрепа за засилване на ролята му.

  Всички коучове, освен силното преживяване, ще имат на разположение още един ефективен подход, който да използват в своята практика с индивидуални клиенти, групи и екипи.

  12. Как да начертаем пътя на мисълта си за по-добри резултати Мария Стайкова, РСС

  Всички участници, ще могат да се включат в кратка групова коучинг сесия, в която да получат по дълбоко и ясно разбиране за източника на конкретен проблем или предизвикателство, което имат и да дефинират различни подходи, които ще доведат до трайно подобрение по отношение на тези проблеми и предизвикателства. Методологията на Пътят на Мисълта ще им помогне да изследват тези предизвикателства като сравнят настоящия си път на мисълта, който включва мислене, емоции, дейсвия и резултати, с желания път на мисълта с по успешни мислене, емоции, действия и резултати и да направят първите стъпки по него.

  Коучовете ще могат да добвят Пътят на Мисълта като още един инструмент в практиката си.

  13. Неврология на емоциите и мотивацията: емоциите като механизъм за предоставяне на обратна връзка и тяхното въздействие върху готовността за вземане на решения и предприемане на действия Веселка Цочева, PCC
  Участниците ще изострят своята чувствителност и ще прибавят допълнителна дълбочина и прецизност към своя коучинг подход, прилагайки изводи, до които достига неврологията.
  14. ЛИДЕРСТВО чрез ПРОМЯНА на твоята РЕАЛНОСТ Полина Йорданова
  "Лидерство чрез промяна на твоята реалност" представлява уникална комбинация от: осъзнаване, самоконтрол и мотивация. Добрият лидер е майстор в уменията си, а СИЛНИЯТ ЛИДЕР е като джедай - майстор едновременно в уменията и контрола над съзнанието си. Как инструменти като Виртуана реалност могат да подкрепят лидерите в тяхното личностно и професионално развитие.
  15. Дайте път на Лидерството Проф. Хедрик Себастиян Криек

  Докато търсим отговора на въпроса какво е лидерство, винаги стигаме до това да се опитаме да разберем ролята на собственото ни Аз в лидерския процес. И именно коучингът изиграва значителна роля, за да ни напътства по пътя към разбирането на тези динамики.

  Фокусът на сесията ще бъде върху нещата, които лидерите могат да направят, за да създадат пространство, към което последователите им да се присъединят и да ги следват доброволно. Ще се изследват необходимите условия, за да се случи това и ще се обсъдят ключовите елементи, които влияят на взаимодействието между лидер и последовател.

  Ще се вгледаме повече в себе си, в тези мисловни пространства, процеси и моменти, в които се създава възможност лидерството да се прояви.

  16. Авторитетен или авторитарен е лидерът на бъдещето? Коучинг за изграждане на авторитет Д-р Кирил Калев

  Авторитетният ръководител е компетентен и отговорен, определя стратегии и търси решения, комуникира активно с екипа си. “Хармоничният коучинг модел” подпомага лидерите в разкриването на собствени ценности, таланти и мотивация за развитие на своя авторитет.

  17. Визия за бъдещето на коучинг движението Колмън Елридж, Вицепрезидент Членство и Глобално Развитие, Ай Си Еф Глобал
  18. Новият Ренесанс и Емоционална Анатомия Цветана Иванова

  Допълнителна перспектива към научно-творческия подход

  19. Създаване на коучинг култура: случаят Melexis

  Силвейн Коло

  Владимир Борачев, АСС

 Всички акредитирани от Ай Си Еф коучове ще получат ССЕ точки за подновяване на акредитация, за всяка част на конференцията, в която са участвали лично и на живо.

Платинени спонсори

            

 

 

Златен спонсор

   

Сребърен спонсор

Бронзов спонсор

Изложител