Facebook English

Темите в детайл

ВОДЕЩИ ЛЕКТОРИ

 

Кристофър Кук, MSc. BA. I Eng. Member-INLPTA

Тема: “Ценности, лидерство и промяна: как се преоформят предприемаческите приоритети и как коучинг практиките се развиват творчески в следствие на все по-комплексните условия на живот"

(45 минутна интеракция с мулти медийна презентация и с предвидено време за въпроси)

През последнит 400 години благодарение на предприемаческата креативност можем да оползотворяваме разнообразни ресурси, за да си създадем добър живот. Имам предвид ресурси в широк смисъл – като минерлите, които добиваме в мините; растенията, които превръщаме в полезни продукти, храни и фибри; установените системи в бизнеса и социалната сфера, на които разчитаме; науката и практическото управление на знанията, които ни водят в действията ни; хората, като ресурс, който наемаме и с който си сътрудничим.

В глобален и локален план, климатичните промени и породените от тях мащабни социални промени са огледално отражение, което ни помага да осъзнаем непреднамерените ни действия и последствията от тях на нашите решения в миналото.

Времето, в което живеем, изисква от нас нов начин на мислене и взимане на решния и то спешно.

Тази презентация дава обяснение на човешката креативност от една различна перспектива. В нея редприемачите ще чуят практични начини за ръководене на бизнеса си и взимане на управленски решения така, че да си осигурят успех в бъдеще, като вземат предвид и откликват на новите потребности на средата, служителите и клиентите си, правителствата, планетата.

Живеем във време, в което или водиш или си воден!

„Аз твърдя, че всяка организация, която иска да внедрява иновации и да просперира, ще е поставена пред необходимостта да взема предвид една фундаментално различна социална динамика – на преосмислена и пълноценна човешка ангажираност и на нов начин на взимане на решения с осъзнатост за комплексното им влияние.“ – Кристофър Кук 2019

 

 

Алла Казаева, MBA

Тема: “Как да изберем професионален коуч?“

Презентацията на Алла ще ви помогне да формулирате / дефинирате критерии за избор на външни професионални коучове и обучение на вътрешни коучове за вашите организации.

Шона Корден, PCC

Тема: „Изграждане на Коучинг култура за успешен бизнес“

Претоварените лидери, организациите, които страдат от липса на иновации и лоша ангажираност на служителите (производителност, рентабилност и задържане), се възползват от коучинг подхода. Ще научите какво е коучингът, защо работи, какви са коучинг опциите и как да въведете коучинг култура във вашата организация.

 

Уъркшоп: "Изграждане на коучинг култура - създайте свой наръчник за успешен бизнес"

По време на уъркшопа участниците ще създадат собствен наръчник за внедряване на коучинг култура в техните собствени организации, за да подобрят ангажираността на хората си (рентабилност, производителност и задържане). Те ще научат как да:

 • превъзхождат конкуренцията си чрез коучинг култура
 • анализират какво ще стимулира приемането на коучинга в организацията
 • да създадат контролен списък - какво трябва да се направи, за да стимулират действията от страна на лидерите
 • Определете ключовите показатели за ефективност

 

 

Педя Йованович, PCC

Тема: „Пътуването към моята идентичност“

Понятието за идентичност се превърна в един от най-важните начини за повторно концептуализиране на себе си през последните няколко десетилетия. В общи линии, “себе си” се разглежда като серия от идентичности, които могат да бъдат призовани едновременно. Веднъж извикани, действията на индивидите са насочени към това другите да проверяват самоличността. В същото време, идентичностите могат да действат като филтри на селективно възприятие, когато взаимодействаме със света.

Целта на тази сесия е да ви покани на пътешествие към себепознанието и себеоткритието, да преминете органиченията и границите на нашата самоналожена его идентичност и в крайна сметка да се свържете с истинската, основна идентичност. Една сесия няма да е достатъчна, за да влезете в контакт с нея, но със сигурност ще ви покани да повишите осъзнаването и да отворите път на въпросите, които ще ви помогнат да се свържете с нея с времето. Това пътуване е важно, тъй като след като веднъж  схванете Вашата Основна Идентичност, ще можете да я разпознаете и в другите. По този начин ще можете да достигнете и подкрепите другите в глобален мащаб. Веднъж щом осъзнаем смисъла на нашето съществуване, даден ни по рождение, ще можем да оставим наследство на следващите поколения.

Резултатите от сесията за участниците са:

 • Разширяване на осъзнатостта
 • Разпознаване на връзката между личната трансформация и постиженията в коучинг

В резултат, участниците ще обогатят своя коучинг подход по следните начини:

 • ще научат, че каквато и заявка да има клиентът, тя може да бъде свързана с трансформация на идентичността
 • ще научат, че всяко емоционално смущение (положително или отрицателно) е пряко свързано с трансформация на идентичността ще си зададат важни въпроси, свързани с тяхното развитие

   

   

 

ЛЕКТОРИ

 

 

Веселка Цочева-Донкова, PCC и Меглена Бенева, PCC

Тема: “Практика на насоченото внимание - да живееш с усещане за любопитство, жизненост и активност”

 • Случвало ли ви се е да погледнете назад към изминалия ден, седмица или месец и да се усетите изцедени?
 • Чували ли сте хората около вас да се оплакват от това как инвестират времето и усилията си?
 • Искало ли ви се е да сте по-малко в "трябва да свърша" и повече в онова, което ви дава заряд и смисъл?
 • Вярвате ли, че си заслужава да изградите навик за съзнателен избор в какво и как да влагате внимание и енергия?

Ако сте отговорили с "Да" на някои от тези въпроси си заслужава да се присъедините към Spotlight Коучинг Практиката.

Веселка (PCC) и Меглена (PCC) ви канят да поговорите за осъзнатите и неосъзнатите избори, които правим 24/7. Те ще ви провокират с идеите, че

 • балансът е непостижим, но балансирането е занаят, който може да бъде овладян с лекота;
 • емоциите са горивото за промяната, към живот в синхрон със себе си и
 • винаги имаме избор.

Те ще ви поканят да експериментирате с инструмент, чиято цел е да направи възможно и леко за нас да действаме в синхрон със себе си и да живеем със заряд и усещане за смисъл.

 

 

Гергана Маркова

Тема: "Промяната - аз нея или тя мен"

Умението да правим устойчиво промени в живота си е едно от ключовите умения за успешните хора във времето, в което живеем. От друга страна хората, които сме мениджъри, обучители, коучове… подпомагаме другите в това.

Нашата човешка природа е адаптивна, но минава през състоянието на стрес и когато промените, които се налага да правим станат повече или по-значими, сме склонни да бягаме от тях.

Всеки от нас има като цяло повече или по-малко готовност за промени изобщо. Ако искаме да се справяме по-леко с промените, бихме могли да поработим върху тази готовност без отношение на определена промяна.

На лекцията ще се занимаем с:

 • Емоциите при промени;
 • Въпросник за готовността за промени
 • Как да развиваме 7-те аспекта на готовността за промяна.
 • Конкретни техники за управление на стрес при промени;

 

Даниела Кисова, ACC и  Мария Белопитова, ACC

Тема: „Коучинг за устойчив бизнес“

Проучванията показват, че бизнеси, които насочват дейността си към създаване на ползи за общността, и измерват резултатите си  чрез комплекс от екологични, социални и управленски параметри, се радват на:

 • по-висок рейтинг сред инвеститорите и общността
 • най-ниска цена на капитала
 • по-високи финансови резултати
 • по-висока ангажираност и продуктивност на заетите в тях хора

Сесията ще насочи вниманието върху това как с коучинг подход могат да се трансформират предизвикателствата пред бизнеса по пътя му към устойчиво развитие. 

Ще обсъдим как бизнес коучът създава „устойчива“ нагласа на работното място чрез синхронизираност на хората с целите на компанията, мисията и ценностите й, и въздейства върху създаването на условия за изграждане на устойчив бизнес.

Ще очертаем възможностите, които коучингът дава за подобряване на взаимоотношенията между бизнеса и заинтересованите страни в средата му (стейкхолдъри)

Даниела Михалева, PCC

Тема: „Коучинг за мотивация, ангажираност и запазване на талантите.“

По време на презентацията си Даниела ще изложи своето виждане по въпросите :

 • Защо коучингът и талантите работят добре заедно?
 • Защо днешните лидери би трябвало да търсят нов подход в създаване и трансформиране на бизнеса, а именно чрез овластяване на таланти, създаване на последователи, чрез показване на кураж, доверие и страст ?
 • Защо развитието и запазването на талантите е инвестиция в устойчив бизнес успех ?

Заедно ще се фокусираме върху реални бизнес практики как развитието, ангажирането и запазването на таланти помага на компаниите в постигането на изключителни бизнес резултати, създаване на доволни клиенти, както и развитие на следващото поколение лидери.

Ивайло Бъчваров, ACC

Тема: “Развитие на преки ръководители и средно управленско ниво в компаниите с помощта на коучинг и коучинг култура”

Презентацията споделя опит и резултати от реализацията на едногодишен проект за развитие на ръководители на средно управленско ниво и преки ръководители, някои от които за пръв път на управленска позиция. Предизвикателства, резултати, споделен опит. Как коучингът се вписва в процеса.

 

Иван Мирчев, ACC

Уоркшоп: “Силата на ПРИСЪСТВИЕТО – ключово умение за лидери и коучове”

За да увеличават своята и на служителите си ефективност, съвременните лидери разчитат на умения, които отиват отвъд стандартните лидерски компетенции и формална власт. Те развиват и използват мета-компетенции, които ги правят истински успешни. Ключова такава е присъствието. Присъствието създава доверие, свързаност, принадлежност, усещане за човечност. Това засилва щастието, дава по-дълбок смисъл и мотивация в работата.

Освен влиянието върху другите, присъствието дава на самите лидери повече удовлетворение и ангажираност, дори когато предизвикателствата и стресът са големи.

Присъствието е много повече от създаване на добро първо впечатление, демонстриране на харизма, авторитет, асертивност, убедително говорене, владеене на езика на тялото и др.

Истинското присъствие е умението на лидера да е автентично свързан със своите мисли и чувства, с настоящата ситуация (задачи, предизвикателства, нужди), както и с мислите и чувствата на другите.

Лидерите с присъствие не се опитват да наложат себе си, своята позиция, компетентност и идеи, а създават пространство, в което другите да присъстват смело и да допринасят пълноценно със своите идеи и компетентност. Присъстващите лидери са гъвкави, отворени за нови идеи, готови за нови промени, ново бъдеще, способни да работят с различни хора и да извличат потенциала им. Но това, което ги прави най-ефективни, е че са отворени за преоткриване и надграждане на себе си.

В коучинга присъствието е ключово умение, чрез което коучът създава спонтанно и автентично взаимоотношение с клиента, като използва отворен, гъвкав и уверен стил. Това създава среда на сигурност, доверие и насърчение, без която коучинг процесът е невъзможен.

Къде са пресечните точки между лидерство и коучинг по отношение на присъствието? Какво лидерите могат да научат от коучинга, за да присъстват и да влияят по-ефективно в организацията си? Как присъствието прави лидерството и коучинга въздействащи? Кои са убийците на лидерското и коучинг ПРИСЪСТВИЕ? Как практично да го изграждаме в ежедневната си работа като лидери и коучове?

В уъркшопа ще разгледаме задълбочено автентичното присъсттвие и неговото влияние. Ще се научим да се справяме с вътрешните и външни пречки за него и ще усвоим практики и техники за постигането му.

 

Корнелия Венева, ACC

Тема: „Корпоративна култура и коучинг подход“

Как да поканим хората и екипите ни да се променят като използваме коучинг умения в ежедневието ни като професионалисти и лидери във високо-конкурентна и изискваща среда. Или моето 2-годишно пътуване в компания, в която спрях да коучвам и коучвах през цялото време.

Споделяне на истории за влиянието върху хората и компанията чрез използване на коучинг подход:

- описание на фирмената култура, която създадохме;

- как се „плъзнах“ в капана на „знам всичко“ и бързото вземане на решения;

- истории за прилагането на коучинг подхода в ежедневния живот на компанията: отворена обратна връзка, задаване на въпроси, оценяване, искане на разрешение, ясно договаряне, търсене на „защо“;

- истории за промяната на фундаменталните лидерски вярвания чрез въвеждането на няколко фирмени политики;

- личният ми стил, който в началото изглеждаше смешен, заради свободата, която даде и отговорността, която изискваше

 

 

Лидия Шулева, Executive Coach

Тема: „Коучинг за изпълнителни директори“

Какво искат водещите световни лидери от коучинга?

Коучингът по методологията на Маршал Голдсмит е предназначен за успешни мениджъри, които са били откроени от тяхната организация като лидери с висок потенциал.

Десетилетията опит работа с най-добрите световни лидери, дава на Маршал Голдсмит ясна представа за това, от какво се нуждаят и какво най-много искат  лидерите от коучинга.

Коучингът, фокусиран върху включване на т.н. stakeholders или заинтересовани страни е по същество начин да се увеличи както личната, така и бизнес възвращаемостта (ROI) на инвестицията в лидерско развитие и усъвършенстване.

Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching гарантира измеримо повишаване на лидерската ефективност.

 

Мария Стайкова, PCC

Тема: “Коучинг културата в цифри - акцентите в последните глобални поучвания на ICF и HCI”

 

Надежда Михайлова, PCC и Елена Мелани, ECPC

Презентация: “Родителят от ново поколение - служител от ново естество” - как коучингът стана пресечна точка между хармоничните отношения в семейството и грижата за мотивацията и ангажираността на работното място - представяне на добра практика.

Тема: "Родителят като коуч - Родителят от ново поколение"

 

В това забързано време много служители, които са и родители страдат от това, че нямат достатъчно и качествено време за децата си заради професионалните си отговорности. От друга страна работодателите търсят все по-иновативни и автентични начини да повишат ангажираността и мотивацията на служителите.

Ериксън Коучниг Интернешънъл в България са открили една от практичните пресечни точки между работата, личния живот и коучинга, между грижата на служителите за семейството и грижата на организациите за ангажираността на служителите. 

По време на конференцията, представители на екипa на Ериксън Коучниг Интернешънъл в България ще сподели ползите от сътрудничеството си с компании, които предлагат програмата "Родителят като коуч-Родителят от ново поколение” на своите служители като допълнителна придобивка и стимул на ангажираността.

Надежда Михайлова и Елена Мелани ще направят практичен уъркшоп, за да дадат на участниците в конференцията възможност да преживеят малка, но съществена част от програмата и как тя въздейства както за увереността на родителите така за удовлетвореността на работа. Ще представят последни открития от невронауката и как те могат да бъдат превъплатени в общуването у дома и в последствие и на работа.

Темите на уъркшопа ще са:

- Четирите области на сигурност и пълноценното използване на времето с децата

- Какво истински развива мисленето на децата и връзката с коучинга - примери от невронауката

- Практически упражнения/казуси по водене на коучинг разговор с деца от различни възрасти

- По време на уъркшопа ще бъдат използвани похвати от груповия коучинг и участниците ще могат да се включат през личното си преживяване.

 

Неда Алкалай, MBA, ICF PCC, ECPC

Тема: „Как да бъдем по-влиятелни? Разликата между това да имам влияние и да бъда влиятелен”

“ПЪРВОТО условие за това, човек да е влиятелен е да познава себе си”

Д-р Керън Келър

Влиянието е интересна част от човешката природа. То съществува във всеки един момент, често без да го осъзнаваме. ВЛИЯНИЕТО е важна част от нашето израстване, усещането ни за удовлетвореност от работата и способността да показваме най-доброто от себеси.

За пръв път ВЛИЯНИЕТО може да бъде измерено, а това, което може да се измери, може да се увеличи!

В 90 минутна интерактивна сесия с коучинг подход ще научите:

 • Какво представлява ИСТИНСКОТО ВЛИЯНИЕ
 • Кои качества, които засилват Вашето ВЛИЯНИЕТО вече притежавате
 • Практични подходи, които ще можете да приложите веднага в ежедневието си, за да станете по-ВЛИЯТЕЛНИ

Уъркшопът е подходящ за формални и неформални лидери, мениджъри, коучове, специалисти ЧР, консултанти, предприемачи, търговци и всеки, за когото успеха зависи от успешното общуване с колеги, партньори, клиенти и др.

Сесията е разработена на база на Keller Influence Indicator® -  KII®, статистически валидиран инструмент за оценка на потенциала на влияние. Създаден е да идентифицира силните страни и областите на развитие на оценявания по отношение на ВЛИЯНИЕТО в зависимост от степента на седемте черти на влияние® съставляващи KII® - Увереност, Отдаденост, Смелост, Страст, Овластяване, Надеждност и Харизма. KII® измерва потенциала на Влияние на оценявания, като резултатът е устойчив в различните организационни функции, екипи, отдели и йерархични нива.

Всички участници ще имат възможност да направят безплатен пробен тест и да получат KII® (Keller Influence Indicator) & SOCR® (Summary of Organizational Competences Report) пробни рипорти, а един от участниците ще има възможност да спечели безплатен пълен KII® рипорт и коучинг сесия за обратна връзка.

 

Росен Рашков

Тема: “Кариерен фокус И живот в равновесие с коучинг"

През истории на клиенти ще бъде показано как работата с коуч е дала възможност на човек с потенциал не само да промени отношението си към компанията, но и да се превърне в ключов изпълнител.

Първият адресиран казус показва пътуването по спектъра прегаряне-ангажираност и как е възможно служител с висок потенциал да бъде запазен за компанията.

Вторият казус е относно как IT мениджър се справя с липсата на доверие в екипа си, което бързо увеличава техните резултати.

И в двата случая намесата на коуч адресира предизвикателства извън обсега на традиционния мениджмънт, които обаче са успешно преодоляни с подкрепата на коуч и водят до възходящо развитие на човека и екипа, в който работи.

 

Теодора Каменова, PCC

Тема: “Да комуникирам или да не комуникирам - туй е въпросът!“

Заповядайте на 90-минутна интерактивна работилницата с упражнения по групи.

Ще си отговорите на следните въпроси:

 • Как общувам? (...Ама честно?...)
 • Какъв би бил животът ми, ако инвестирам три минути дълбоко слушане всеки ден?
 • Kак да бъда по-добър комуникатор с всеки събеседник – с дете, партньор, колега, клиент, непознат, чужденец?
 • Какво би било, ако инвестирам три минути фокусирано внимание и намерение върху себе си, своите потребности и ценности?
 • Какво се ангажирам да променя и/или развия в себе си чрез коучинг подход или сесия с професионалист?

Ще преживеете:

 • Потапяне в по-дълбоко коучинг присъствие и пространство.
  • Ново ниво на саморефлексия, себепознание и осъзнатост, в следствие осветяване на свои слепи петна в комуникацията.
  • По-добро разбиране и приемане на различията с околните, като ще бъдете поставени пред предизвикателството да търсите общото и да цените различното, уникалното у другия.
 • Многообразието - в работната среда или в семейството, с хора от различни култури, поколение, пол, специални нужди и тн.  

Ще си тръгнете с:

 • Набелязани цели, решения и стъпки за развитие в посока по-ефективно общуване с различните от вас в някакъв аспект хора.
 • С нов инструмент за пълноценно общуване и свързване с другo човешко същество.
 • ...Коуч, ако сте открили пресечни точки с някой от многото професионалисти на конференцията. След нея и след уъркшопа ще знаете как да го изберете и ще можете директно да усетите този, който би могъл да ви подкрепи по пътя към желаната промяна.

 

 

Весела Димитрова, Мениджър Обучение и Развитие в SAP Labs България.

Тема: „Мястото на коучинга в компанията – нашите уроци“

 Последните десет години Весела отговаря изцяло за обучение и развитие в компанията - създаване на мрежа от вътрешни трейнъри, организиране на обучения, дизайн на програми за развитие за различни експертни роли, менторски програми и други проекти и инициативи свързани с учене и развитие на колегите.

Тя е вътрешен SAP коуч, фасилитира екипни уъркшопи и води обучения свързани с личностно развитие.

От 2015г. ръководи множеството образователни инициативи на SAP с училища и университети, обединени под името SAP ITversity.

Весела много обича работата си, защото вярва, че по този начин допринася колегите да бъдат все по-успешни и удовлетворени професионалисти и хора.

Весела ще представи опита на глобална компания като SAP в прилагане на коучинг в компанията:

 • Ползите от глобална коучинг програма на SAP, която дава възможност на колеги да получат солидно коучинг обучение и да бъдат вътрешни коучове в допълнение на ежедневната си работа
 • Как прилагаме „чист" коучинг и как се възприема от колегите, от стажанти до висш мениджмънт
 • Какви са нашите начини да създаваме коучинг култура и коучинг мислене в организацията


 

Юлия Руссо и Елена Мелани, ACC

Тема: „Коучингът като „умна“ придобивка за хората в компанията“

 

 • Как организацията, за която работим, разпознава и подкрепя хората си като цялостни личности?
 • Кои придобивки са ефективни във VUCA времето, в което живеем?
 • Как компанията ни отговаря на нуждата на хората от развитие и израстване?

Целта на този уоркшоп да дискутираме тези и други въпроси, като ги гледаме през призмата на практичността.

Чрез интерактивна работа с вас ще покажем как партньорството с професионален коуч може да отговори на нуждите на хората в компанията днес, и как „умната“ придобивка „коучинг на работното място“ може да подпомогне за:

 • подобряване на самочувствието на хората
 • постигане на баланс работа-личен живот
 • повишаване удовлетвореността и ангажираността на служителите
 • подобряване на уменията за комуникация, справяне с конфликти и управление на времето
 • изграждане на умения за справяне с трудни ситуации
 • изграждане на доверие в работодателя
 • привличане и задържане на най-добрите кадри
 • предимство пред конкуренцията

 Ако тези въпроси ви вълнуват и търсите „умно” бъдеще за вас и хората ви, елате на 14 Юни на уоркшопа: „Коучингът като „умна“ придобивка за хората в компанията“.

 

 

 

Весела Ангелова

Жива вълна

Казва се Весела и отговаря на името си. Предпочита, вместо да говори за самата нея, да танцува себе си.

Предприемач по дух и сърце, тя развива своя бизнес опит вече близо 20 години в сферата на рекламата, маркетинга и търговията. Темите за личностно развите, лидерство и духовност обаче винаги присъстват в полезрението й и това я кара да ги изучава при различни автори и водещи.

Желанието й да бъде полезна на хората я вдъхновява да вплете натрупаните знания и рзнообразен практически опит в нещо ново и градивно. През 2012 г. създава практика за танцова медитация, която нарича „Жива вълна“.

За изминалите седем години стотици хора са се докоснали до този непретенциозен, но префектно работещ метод, с който могат да опознават себе си и света, да откриват потенциала си, а също така и да намират начини да го развиват. Това е един своеобразен коучинг процес, който изглежда като танц. Това е свободата да да танцуваш себе си.

Платинени спонсори

   

 

Спонсор

 

Изложители