LEADERSHIP AND COACHING

First national coaching conference with international keynotes part of ICF ON TOUR: Coaching Beyond Boundaries

ЛИДЕРСТВО И КОУЧИНГ

Първа национална коучинг конференция с международно участие
съвместно с ICF on Tour: Coaching Beyond Boundaries

За нас

Сдружението с нестопанска цел АЙ СИ ЕФ България е българското представителство на най-голямата професионална организация на коучинга ICF Global с повече от 25 000 члена по целия свят.

http://www.icfbulgaria.org
http://coachfederation.org

Мисията ни е да информираме обществеността, бизнеса и всички заинтересовани в България за възможностите и ползите от коучинга и да допринасяме за развиване на осъзната небходимост от коучинг услуги.

Основните цели на нашата високоотговорната дейност са:

  • Да популяризираме ползите от професионалния коучинг като модерен подход за развитие на лидери, ръководители и техните екипи.
  • Да подкрепяме развитието на професионалните коучове и да бъдем гласът на коучинг професията в страната.
  • Да служим като основен ресурс за бизнеса, изпълнителните директори, мениджърите по човешки ресурси и всички, които желаят да приложат ефективно коучинга в своите организации или да използват коучинга като управленски подход за развитие на екипите си.

През настоящата година ICF празнува своята 20 годишнина. По този повод и във връзка с нарасналата необходимост от популяризиране на професията в България организираме

Първата национална конференция на коучинга с международно участие на тема

ЛИДЕРСТВО И КОУЧИНГ

с широко национално и международно участие на лектори, експерти, ръководители на фирми, а също лидери на български и международни организации.

Конференцията е част от ICF ON TOUR – Coaching Beyond Boundaries – инициатива на страните представляващи ICF в Европа, Близкия Изток и Африка в периода септември-ноември 2015г.

Каним Ви да участвате!

д-р Кирил Калев
Председател на УС на АЙ СИ ЕФ България
Съпредседател на Организационния комитет

Лидия Шулева
Съпредседател на Организационния комитет