Professional Certified Coach

AAEAAQAAAAAAAALcAAAAJGVlNzVhYjZjLTU1NjMtNGUwMy05NTM5LWQyZGY0ZTk3NzJlNASue има уникален 20 годишен лидерски опит в бизнеса, последните тенденции в лидерството и неврологията, напреднали коучинг умения, комбинирани с 12 години работа с изпълнителни директори, което й позволява да има устойчиви високи постижения и максимално влияние.

Нейната цел е да подкрепя лидерите в създаването на среда, в която те и техните екипи просперират.

Тя вярва, че ключов аспект в тази дейност е да се създаде възможност на лидерите да достигнат до гения в самите тях, а те от своя страна да дадат възможност на своите хора да направят същото.

Понастоящем тя е част от международна група от коучове, които изследват “Освобождаването на гения” и подпомага Myles Downey в написването на книга по тази тема. Книгата ще бъде публикувана през есента на 2015 г.