Silvia TrifonovaECPC, Сертифициран коуч за личностно и организационно развитие, Член на АЙ СИ ЕФ България

От  опита си като собственик на бизнес и партньорството си  с  много български и чуждестранни фирми знам,че успехът и динамиката на процесите в една компания зависят от хората,които работят в нея. В работата си подкрепям личности и екипи за да повишат  осъзнатостта си, да изградят своята визия, да намерят най-добрия начин да се справят с предизвикателствата и да укрепят вярата в собствените си способности за да са активни и да изградят план за  действия, чрез които ще постигнат  високи цели и устойчив успех.

За контакти:

+359 888 336653
trifonova@leadup.eu
www.leadup.eu