Неда Алкалай, MBA

Neda-AkalayAssociated Certified Coach (АСС),Erickson Certified Professional Coach (ЕСРС),Certified as a High Performance Team Coach, Mentor Coach, Member of ICF Bulgaria

Коуч на експертите на лидерски позиции. Индивидуален и групов коучинг. Коучинг за изпълнителни директори и мениджъри на високо и средно управленско ниво за личното им усъвършенстване в управлението и развитието на хора и екипи.

Ментор-коуч, съавтор на първата акредитирана от ICF програма за развитие на коучинг умения за напреднали на български език “ПУЛСът на Коучинга” – групова менторска програма (ССЕ), която подкрепя коучовете да овладеят Основните коучинг компетенции, дефинирани от ICF.

Контакти:
+359888396533, +359887786576
neda@mentorcoaches.com
contact@mentorcoaches.bg
www.mentorcoaches.bg