Председател на УС на АЙ СИ ЕФ България (2014-2015), Associate Certified Coach

kalev

Персонален коучинг на изпълнителни директори, сътрудници на ръководни позиции и ръководни екипи във фирми и публични организации с фокус: организационно развитие и лидерство, системен коучинг за управление на промяната, разкриване на потенциал за мотивация, лично и кариерно развитие, постигане на нови цели и житейски предизвикателства.

Контакти: (+359) 887 407 113
Е-поща: kiril@kalev.bg
www.kalev.bg