Зорница Русинова

zornitza-rusinovaЗаместник – министър на труда и социалната политика

От 19 ноември 2014 г. Зорница Русинова заема поста заместник – министър на труда и социалната политика. Зорница Русинова е магистър по международни икономически отношения от УНСС и магистър по българска филология и английска филология от СУ „Св. Климент Охридски“..

Заемала е ръководни длъжности в Министерство на труда и социалната политика и в Министерство на държавната администрация в периода 2007 – 2012 година, а  от март 2012 – март 2013г. е заместник – министър на труда и социалната политика. Притежава дългогодишен опит в управление на програми и проекти, натрупан в Програмата на ООН за развитие, Американската агенция за международно развитие и Българо-швейцарска програма за сътрудничество.