veslava

Веслава Попова, MBA, Associate Certified Coach (ACC), сертифициран MBTI фасилитатор, коуч за развитие на лидерски потенциал и автор на програми за развитие на лидерство в международни и български корпорации, ментор на коучове, тренери и лидери. С 12 годишен корпоративен и управленски опит. Управляващ партньор в LeadWay от 2006 г.

Пероснален и групов коучинг за изпълнителни директори, предприемачи, висш мениджмънт, лидери и таланти на всички организационни нива, с фокус разкриване на потенциала на личността, развитие на индивидуално, екипно и организационно лидерство за върхови постижения в бизнеса и себеактуализация на личността. Веслава работи както с големи корпорации за развитие на лидерството, така и с индивидуални клиенти и предприемачи.

Контакти: (+359) 896 628 162
Е-поща: v.popova@leadway.org
www.leadway.org