LEADERSHIP AND COACHING

First national coaching conference with international keynotes part of ICF ON TOUR: Coaching Beyond Boundaries

ЛИДЕРСТВО И КОУЧИНГ

Първа национална коучинг конференция с международно участие
съвместно с ICF on Tour: Coaching Beyond Boundaries

ПРОГРАМА

Сряда, 30 септември 2015г.

Лидерство и Коучинг
на български и  английски езици със симултанен превод

08.30-09.30 Регистрация

Регистрация

09.30-10.00 Официално откриване

Модератор: Владимир Борачев, Associate Certified Coach, ICF Bulgaria

Lisa Bloom, Professional Certified Coach

МОЯТА ИСТОРИЯ: “За лидера, който…”

10.00-11.00 Специален гост-лектор 1: “Лидерство и коучинг”

John Blakey, Professional Certified Coach

“Coaching is Bigger than Coaching”

We believe that coaching is bigger than coaching; that it is part of a trend to re-invent the skills, behaviours and attitudes of business leaders to meet the diverse challenges of the 21st century environment. Our style of executive coaching recognises that business leaders need both support and challenge to recognise these emerging trends and to respond to them effectively…”

“От мениджър към лидер-коуч”

 • Обучение в командване – “Искам да ти покажа колко съм умен”
 • Моментът на истината – “Вземи червеното хапче”
 • Обучение в коучинг – “Искам да ти покажа колко си умен”
 • “Доверие в силата” срещу “силата на доверието”

11.30-13.00 Панелна дискусия 1: “Създаване на коучинг култура във фирмата”

Модератор: д-р Кирил Калев, Associate Certified Coach, President of ICF Bulgaria

“МОЯТА ИСТОРИЯ”

Severine Jourdain, Professional Certified Coach, Head of coaching Nestlé Group

“Коучинг практика от България – по света”

Дискусия

13.00-14.00 Обяд & работни контакти

Обяд & работни контакти

14.00-15.30 Панелна дискусия 2: “Коучинг за лидери в бизнеса и предприемачеството; Разкриване и развитие на таланти; Фондове за финансиране от ЕС”

Модератор: Лидия Шулева, Certified Business Coach, ICF Bulgaria

“МОЯТА ИСТОРИЯ 2”

ERNST BECHINE, Master Certified Coach, ICF Switzerland

“По пътя на предприемачеството”

 • Как могат хората да вървят по този път успешно и какво е полезно за тях?
 • Какво можем да научим като коучове, за да подпомагаме предприемачите по този път?

Подиум:

Дискусия

16.00-18.00 Специален гост-лектор 2: ``Постижения в коучинга ``

Sue Coyne, Professional Certified Coach

“Устойчиво развитие на ефективни лидери”

 • Тази сесия ни предизвиква да открием възгледа за лидерството на 21-ви век. Тя вдъхновява публиката да се превърне в лидер на собствения си живот и да създаде баланс, който поддържа устойчивостта. Тя ги ангажира в размисъл за това как в контекста на появяващите се глобални тенденции, засягащи организациите, те могат да изиграят своята роля в създаването на условия, в които всеки един да просперира.
 • В тази сесия, вие ще бъдете вдъхновени да създадете такова състояние, което ще ви позволи, освобождавайки вашия просперитет, да оказвате влияние на другите, така, че те също да просперират. Просперитет означава да бъдете успешни във всички сфери на своя живот, не само в работата. Вие ще се включите в едно изследване на дефиницията за успех, което ще позволи на организациите и техните членове да бъдат устойчиво ефективни.

Цели на сесията

 • Споделяне на нова информация, тенденции, преживяване на нови начини на действие, теории, които могат да се добавят към съществуващото множество от знания и споделяне на иновации, катализиране на креативност или промени.

18.00-18.30 Среща с медиите

Среща с медиите

19.30 Вечеря & работни контакти

Вечеря & работни контакти

Четвъртък, 01 октомври 2015г.

Управление на ЧР и коучинг
на български и английски езици без официален превод

09:00 - 10:00 Специален гост 2: ``Предизвикателства в коучинга``

John Blakey, Professional Certified Coach

Коучинг чрез предизвикателство – да направим нещо по-различно от традиционния коучинг като се запознаем с модела FACTS, представяне на книгата

 • FACTS е инструмент, който помага на коуча да предизвика клиента смело и с много разбиране. Джон се свързва с публиката си като използва едновременно психологически модели, опита си като лидер на високо ръководно ниво и практически казуси.
 • Тази сесия ще предложи на участниците идеи и конкретни неща, които ще преобразят въздействието, което те постигат в коучинг процеса. Най-вече това се отнася за тези, които работят на висше мениджърско ниво в големи и комплексни организации.
 • След сесията участниците ще имат достъп до всички обучителни ресурси на сайта www.challenchingcoaching.co.uk , включително безплатен въпросник за самооценка на собствените си коучинг умения да предизвикват клиента.

Цели на сесията:

 • Участниците ще се запознаят с нов подход в коучинга (коучинг чрез FACTS), който се базира върху точен и добре проучен модел (коучинг чрез предизвикателство). Те ще научат как този подход се интегрира със съществуващите основни компетенции на ICF. Също така участниците ще погледнат критично на своя коучинг подход и ще могат да набележат начини за увеличаване на въздействието, което постигат чрез коучинг.

10.00-12.00 Фокус-сесия 1 “Обучение и развитие на коучинг умения”

Фокус-сесия 1 “Обучение и развитие на коучинг умения” (работа в работни групи)

Модератор: Веслава Попова, Associate Certified Coach, ICF Bulgaria

МОЯТА ИСТОРИЯ:

Мила Карамфилова: ”Коучинг в сектор туризъм”

12.00-13.00 Обяд & работни контакти

Обяд & работни контакти

13.00-15.00 Фокус-сесия 2 “Развитие на моя коучинг бизнес, маркетинг на коучинг услуги” (работа в работни групи)

Модератор: Даниела Анева, Professional Certified Coach

МОЯТА ИСТОРИЯ:

Lisa Bloom, Professional Certified Coach

Майсторство в разказването на бизнес истории – Как да привлечеш клиенти и да създадеш своя коучинг бизнес

 • Много коучове изпитват трудности с тази част от бизнеса си, свързана с маркетинг и продажби. Трудно им е да намерят клиенти, въпреки че са талантливи и опитни. Истината е, че не е достатъчно да бъдеш добър в това, което правиш , а е необходимо да можеш да говориш за него по начин, който вдъхновява и привлича потенциални клиенти. Тази сесия представя иновативни техники, които:
 • ви свързват с хората и ги привличат към това да работят
  с вас ;
 • превръщат случайни събития във възможности за привличане на клоенти, които сериозно могат да увеличат доходите ви.
 • В тази сесия ще изследваме начините за трансформиране рентабилността на вашия бизнес, докато откриваме повече креативност и вдъхновение в начина ви на работа. В края на сесията ще се чувствате по-уверени, по-свободни и с лекота ще постигате по-добри резултати.

Цели на сесията:

 • Участниците ще опитат нов подход, ще споделят опит,за да се свържат на по-дълбоко ниво с други коучове и да бъдат окуражени в креативността и в изграждането на своя бизнес; ще научат техники за справяне с предизвикателствата, да намират клиенти и да увеличават въздействието си
 • Участниците ще задълбочат познанията и опита си в разказването на истории като коучинг подход за развиване на бизнес, като стабилен инструмент за привличане на клиенти, ефективна и въздействаща комуникация с потенциални клиенти.

15.30-17.30 Заключителна панелна дискусия

Sue Coyne, Professional Certified Coach
“An Exploration of Enabling Genius”

Едно изследване за “Освобождаването на гения”

 • Какво става, ако геният е достъпен за всеки един от нас? А ако за него няма граници? В тази, провокираща мисленето сесия, ние ще предизвикваме обичайната представа за гения и ще изследваме възможността той да е достъпен за всеки един от нас.
 • Изследването, на групата от международни коучове по темата “Освобождаването на гения”, ще бъде споделено с публиката и ще послужи за основа на серия от дискусии по тази тема.
 • Вие ще опитате непосредствено опознаване на гения, чрез трансформиращ съвместен коучинг. Ще осмислите едно завладяващо ново виждане за гения, информация за това как можете да го активирате в себе си и в останалите.

Цели на сесията

 • Споделяне на нова информация, тенденции, преживяване на нови начини на действие, теории, които могат да се добавят към съществуващото множество от знания и споделяне на иновации, катализиране на креативност или промени.

Владимир Борачев, Associate Certified Coach, ICF Bulgaria
Основни ценности за успешна коучинг практика

д-р Кирил Калев, Associate Certified Coach, ICF Bulgaria
“Бъдещето на коучинга и АЙ СИ ЕФ България”

Официално закриване на конференцията

19.00 Неформална вечеря и музикална вечер

Неформална вечеря и музикална вечер

Петък, 02 октомври 2015г. (при желание)

АЙ СИ ЕФ България представя историческите паметници на България (пътуване с автобус и предварително записване)

 • Рилски манатир
 • Църквата в Бояна и Националния исторически музей

LEADERSHIP AND COACHING

First national coaching conference with international keynotes part of ICF ON TOUR: Coaching Beyond Boundaries

ЛИДЕРСТВО И КОУЧИНГ

Първа национална коучинг конференция с международно участие
съвместно с ICF on Tour: Coaching Beyond Boundaries