LEADERSHIP AND COACHING

First national coaching conference with international keynotes part of ICF ON TOUR: Coaching Beyond Boundaries

ЛИДЕРСТВО И КОУЧИНГ

Първа национална коучинг конференция с международно участие
съвместно с ICF on Tour: Coaching Beyond Boundaries

Презентатори

Мила Карамфилова

Мила Карамфилова

Управляващ партньор "Ла ботега" ООД, "Рене Гурме Груп"

Детелина Смилкова

Детелина Смилкова

Председател на Българската асоциация за управление на хора

Корнелия Венева

Корнелия Венева

Мениджър и Бизнес партньор „Човешки ресурси” в SAP за Югоизточна Европа, сертифициран коуч

Радослав Николов

Радослав Николов

Изпълнителен директор на SAP Labs България

Ваня Кънева, CIPD

Ваня Кънева, CIPD

Директор „Човешки ресурси“, ЧЕЗ България ЕАД

Severine Jourdain

Severine Jourdain

Professional certified coach, Head of coaching Nestlé Group

Силвен Коло

Силвен Коло

Управител на Мелексис България

Милена Драгийска-Денчева

Милена Драгийска-Денчева

Изпълнителен директор „Лидл България”

Зорница Русинова

Зорница Русинова

Заместник – министър на труда и социалната политика

Веселин Николов

Веселин Николов

Аssociated Certified Coach, Apple Certified Coach & Business Trainer, Member of ICF Bulgaria

Maxim Behar

Maxim Behar

CEO and Chairman of the Board of M3 Communications Group

НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА

НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА

Associated Certified Coach (ACC)

Евгения Георгиева

Евгения Георгиева

CMCIPD (Chartered Member CIPD), MSOD (Master in Science of Organizational Development), CPC (Certified Professional Coach), Member of ICF Bulgaria

Неда Алкалай

Неда Алкалай

Associated Certified Coach (АСС), Erickson Certified Professional Coach (ЕСРС),Certified as a High Performance Team Coach, Mentor Coach, Member of ICF Bulgaria

Мария Стайкова

Мария Стайкова

Associate Certified Coach (ACC), Erickson Certified Professional Coach (ECPC), Ментор-коуч, Член на АЙ СИ ЕФ България

Силвия Трифонова

Силвия Трифонова

ECPC, Сертифициран коуч за личностно и организационно развитие, Член на АЙ СИ ЕФ България

Веселка Цочева-Донкова

Веселка Цочева-Донкова

Сертифициран NLP коуч, Associate Certified Coach, Член на АЙ СИ ЕФ България

Ivailo Kalfin

Ivailo Kalfin

Deputy Prime-Minister and Minister of Labor and Social Policy of Bulgaria

Dr. Ernst Bechine

Dr. Ernst Bechine

Master Certified Coach Executive

Léda Turai-Petrauskiene

Léda Turai-Petrauskiene

Master Certified Coach

Лидия Шулева

Лидия Шулева

Certified Professional Coach (CPC)

Веслава Попова

Веслава Попова

MBA, Associate Certified Coach (ACC)

Владимир Борачев

Владимир Борачев

MBA, Associate Certified Coach (ACC)

Даниела Анева

Даниела Анева

MCIPD, Profecional Certified Coach (PCC)

Lisa Bloom

Lisa Bloom

Professional Certified Coach

John Blakey

John Blakey

Professional Certified Coach

Sue Coyne

Sue Coyne

Professional Certified Coach

Д-р Кирил Калев АСС

Д-р Кирил Калев АСС

Председател на АЙ СИ ЕФ България