LEADERSHIP AND COACHING

First national coaching conference with international keynotes part of ICF ON TOUR: Coaching Beyond Boundaries

ЛИДЕРСТВО И КОУЧИНГ

Първа национална коучинг конференция с международно участие
съвместно с ICF on Tour: Coaching Beyond Boundaries

1
1
Първият ден е посветен на лидерите:

  • Как най-успешните български компании изграждат коучинг култура за развитие и мотивация на своите лидери?
  • Кои са главните предизвикателства пред истинските лидери днес?
  • Кои програми на ЕС за развитие на човешките ресурси в България могат да подпомогнат работата на фирмата и организацията ви?
Вторият ден е за хората, които се занимават професионално с коучинг или прилагат неговите подходи в своята работа като ръководители и експерти по организационно развитие на човешки ресурси:

  • Кои са ключовите умения на успешния коуч?
  • Как обучават водещите институти и училища по коучинг в България и по света?
  • Защо е необходимо да се въвеждат прогресивни стандарти на коучинг в България и как става това в глобалната практика на ICF?

Ще присъстват български и световноизвестни експерти по развитие на човешки ресурси, ръководители на фирми, лидери на български и чуждестранни организации.

АЙ СИ ЕФ България ви предлага една ефективна формула в процеса за развитие на лидери:

Коучинг + Ангажираност = Лидерство

Не пропускайте възможността да научите повече на Конференцията и да се регистрирате на най-ниска цена!

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ОЩЕ СЕГА!